Rehalab® Academy states for the highest quality orthopedic medicine courses.


ABOUT OUR COMPANY

Courses are conducted in Poland, Czech Republic and Slovakia. Some new destinations are planned for year 2019. The graduates of  “knee”, “shoulder” and “ankle” courses work with amazing success and great efficiency in: Switzerland, Republic of Austria, Germany, Great Britain, France, Italy, Spain, Norway, Sweden, USA, Australia, Ireland.

OUR COURSES ARE FOR

We dedicate our specialized Rehalab® courses to ambitious physical therapists and medical doctors concerned with the best possible outcome for their patients.

Our vision

constantly since 2008

innowacja
wiedza
zdrowie

We are very proud of

390
COURSES
4
CERTIFIED LECTORS
8000
GRADUATES
12480
COURSE HOURS

Rehalab® Academy course programs are developed to implement a knowledge acquire process resulting in increase of this specific expertise and enhance of the ability do properly treat patients.

Golden rules of our courses

Rehalab® Academy

i3

theoretical and practical knowledge sharing

i2
educate about the complexity of orthopedic medicine orientation  
i1

therapist work efficiency enhancement  

Mission

What is the most important

We express the idea of Rehalab® instructor – who share all his expertise and knowledge. This is why all our instructors work in this specific matter. It is crucial to be honest.

The most important element of our courses is precision in diagnostic. It may state if patient has orthopaedic related symptoms or other  manifestations (neurological, oncological). If the problem is not in orthopaedic range it is therapist purpose to refer to the dedicated specialist. During the diagnostic process we teach how to define the level of injury and classify to protective treatment with therapist or surgery.

Kolejnym elementem kursu jest anatomiczne, biomechaniczne oraz fizjologiczne wyjaśnienie każdej z omawianych patologii. Uważamy, że tylko pełne zrozumienie zaburzeń umożliwia skuteczną pracę z pacjentem. Nasze autorskie podejście do tematyki patofizjologii na tym podłożu spotyka się z bardzo pozytywną reakcją absolwentów szkoleń. Najbardziej cieszy nas fakt, że zaburzenia funkcjonalne czy jednostki chorobowe przestają być tajemnicą dla naszych kursantów.

Podsumowując: nasza filozofia pracy z pacjentami, a przez to charakter prowadzonych szkoleń i rodzaj przekazywanej wiedzy, nie ma na celu poddawania KAŻDEGO pacjenta procesowi fizjoterapii. Uważamy, że w dzisiejszej medycynie i takiej specjalizacji jaką jest ortopedia, to fizjoterapia jest podstawą leczenia zachowawczego pacjentów, ale tylko wtedy kiedy są wskazania do jej stosowania. W codziennej praktyce zauważamy, że dużym problemem współczesnej medycyny ortopedycznej jest prowadzenie zabiegów fizjoterapeutycznych w sposób bezcelowy, bez wskazań do tego rodzaju pracy. Konsekwencją jest różna (niestety w tym przypadku zazwyczaj słaba) skuteczność tych działań. Dodatkowym atutem takiego podejścia jest bezpieczeństwo pacjenta, które dla nas jest synonimem profesjonalizmu. Dlatego ważnym elementem naszych szkoleń jest uczulenie fizjoterapeutów i lekarzy na ten aspekt.

Naszym kursantom dajemy rozwiązania jak pracować z pacjentem. Oddziałując na wielu płaszczyznach staramy się z jednej strony łączyć ideę Evidence Based Medicine z doświadczeniem praktycznym, ale z drugiej strony dajemy kursantom dużą dowolność w zakresie stosowania metod i technik terapeutycznych. Rehalab® Academy jest firmą otwartą na wiedzę, w sposób ciągły monitorujemy wyniki prac naukowych poświęconych współczesnej ortopedii na świecie. Stale edukujemy zarówno innych, jak i siebie.

Historia

Rehalab® Academy

2009

tworzymy pierwszy kurs kliniczny pt. „Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego” – obecnie ma on ponad 4000 absolwentów

2010

otrzymujemy akredytację Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, która corocznie jest nam przyznawana na wszystkie szkolenia

2011

wprowadzamy drugi kurs kliniczny „Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach obręczy barkowej”, który na chwilę obecną ma ponad 3000 absolwentów

2011

uzyskujemy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS)

2012

uczymy międzynarodowo – prowadzimy po raz pierwszy kurs w Republice Czeskiej, a następnie uzyskujemy akredytację Czeskiej Unii Fizjoterapeutycznej, kursy prowadzimy w Brnie, Pradze oraz Trzyńcu

2017

wprowadzamy trzeci kurs kliniczny „Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu skokowego i stopy”

2017

uczymy międzynarodowo – prowadzimy po raz pierwszy kurs na Słowacji i uzyskujemy akredytację Słowackiej Izby Fizjoterapeutów

Nasi instruktorzy