STAW SKOKOWY i STOPA

"Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu skokowego i stopy"

 Cel kursu:  
Nabycie przez kursantów praktycznych umiejętności w zakresie dokładnej diagnostyki oraz planowania i przeprowadzenia fizjoterapii zachowawczej i pooperacyjnej najczęstszych uszkodzeń w obrębie stawu skokowego i stopy. Kurs przygotowuje do pracy z pacjentem ortopedycznym w przychodniach, szpitalach, gabinetach oraz w klubach sportowych.

Elementy badania oraz leczenia zawarte w programie kursu opracowane są według wytycznych EVIDENCE BASED MEDICINE, a więc w oparciu o wyniki badań klinicznych publikowanych w czasopismach naukowych indeksowanych w ramach tzw. Listy Filadelfijskiej ze wskaźnikiem Impact Factor. 

 Jest to kurs kliniczny przeznaczony dla
– fizjoterapeutów, lekarzy (specjaliści rehabilitacji medycznej, ortopedzi, neurolodzy,reumatolodzy, anestezjolodzy, lekarze POZ itp.),
studentów fizjoterapii i medycyny;

Cykl szkoleniowy składa się z 3-dniowego kursu intensywnego (32 godziny dydaktyczne).

Zagadnienia szczegółowe kursu:
1. Podstawy anatomii i biomechaniki stawu skokowego i stopy.

2. Anatomia palpacyjna wybranych struktur w obrębie stopy

3. Kompleksowe badanie stawu skokowego i stopy z wykluczeniem uszkodzeń innych struktur mogących mieć wpływ na obraz kliniczny pacjenta.

4. Patologie w obrębie stawu skokowego i stopy:
- "Skręcenie stawu skokowego" - wywiad, analiza badania, kompleksowe leczenie (dokładne postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne, analiza diagnostyczna z wykluczeniem innych struktur: więzadła strzałkowo-skokowego przedniego - ATFL, więzadła strzałkowo-skokowego tylnego - PTFL i więzadła strzałkowo-piętowego - CFL; postępowanie fizjoterapeutyczne w zależności od fazy leczenia: ostra, podostra, przewlekła; profilaktyka uszkodzeń stawu piszczelowo-strzałkowego,

- Uszkodzenie więzadła trójgraniastego - wywiad, analiza badania, kompleksowe leczenie,

- Uszkodzenie rozcięgna podeszwowego - wywiad, analiza badania, kompleksowe leczenie,

- Jałowa martwica guza kości piętowej (choroba Haglunda-Severa) - wywiad, analiza badania, co może w takiej sytuacji fizjoterapeuta?

- Uszkodzenie więzozrostu piszczelowo-strzałkowego - wywiad, analiza badania, co może w takiej sytuacji fizjoterapeuta?

- Uszkodzenie ścięgna Achillesa - wywiad, analiza badania, leczenie zachowawcze oraz pooperacyjne,

- Złamanie V kości śródstopia.

5. Planowanie procesu leczenia oraz fizjoterapia (zachowawcza i pooperacyjna) powyższych dysfunkcji w obrębie stawu skokowego i stopy z wykorzystaniem: terapii manualnej, tapingu, stretchingu (struktur pasywnych i aktywnych), dynamicznej stabilizacji, treningu mięśniowego, metod neurofizjologicznych, głębokiego masażu
poprzecznego, metod powięziowych, technik w zakresie "opracowania" blizny pooperacyjnej, efektywnej fizykoterapii.

6. Omówienie z przedstawieniem dokładnej praktyki postępowania fizjoterapeutycznego po zabiegach chirurgicznych po zerwaniu ścięgna Achillesa, złamaniach kostek oraz uszkodzeniach więzozrostu piszczelowo-strzałkowego.

 Prowadzący:    dr Bartosz Rutowicz, mgr Anna Suchińska, mgr Seweryn Krzywoń

 Cena kursu:   1452 zł + 50* zł 
*Akredytacja PTF, dla osób chętnych - opłata za naklejkę akredytacyjną z PTF

 Kursant otrzymuje: 
• profesjonalnie opracowany skrypt
• prawo do uczestnictwa w zajęciach praktycznych i teoretycznych
• dwa certyfikaty ukończenia kursu: w języku polskim oraz w języku angielskim
• faktura VAT

 Jak zapisać się na kurs?  

1
. Wybierz miejsce kursu i datę w zakładce GDZIE NA KURS.

2. Wypełnij i wyślij FORMULARZ rejestracyjny. 

3. Dostaniesz potwierdzenie i dalsze instrukcje na podany adres e-mail.

—Szczegółowe informacje u organizatorów w poszczególnych ośrodkach— patrz zakładka KONTAKT