Nasze publikacje oraz wystąpienia naukowe:

Bartosz Rutowicz, Marcin Bisztyga
Rekonstrukcja więzadeł krzyżowych w obrębie stawu kolanowego metodą LARS - aspekt fizjoterapeutyczny. Doniesienia wstępne". 
VIII Międzynarodowe Warsztaty Studenckich Kół Naukowych i Młodych Pracowników Nauki „Ruch jako lek…”, Głuchołazy, 21-22 maja 2010 roku

Bartosz Rutowicz, Arkadiusz Bielecki, Marcin Bisztyga:
Fizjoterapia funkcjonalna po zabiegu rekonstrukcji wielowięzadłowej (ACL, PCL, PLC)
metodą LARS w obrębie stawu kolanowego. Studium przypadku
”. 
I Międzynarodowy Kurs Techniki Operacyjnej LARS, Poznań, 26-27 lutego 2010 roku. 

Bartosz Rutowicz, Agnieszka Ozimek, Arkadiusz Bielecki:
Wpływ ćwiczeń metodą PNF na sprawność funkcjonalną u pacjenta po zabiegu rekonstrukcji ACL metodą LARS połączonym z zabiegiem szycia łąkotki przyśrodkowej. Studium przypadku". 
Konferencje Naukowa w Szpitalu im. Sw. Rodziny w Rudnej Małej, 25 września 2009 roku

Bartosz Rutowicz, Arkadiusz Bielecki:
Fizjoterapia po zabiegach chirurgicznych w przypadku uszkodzeń wielowięzadłowych stawu kolanowego
– przegląd literatury
”.
IX Bieszczadzkie Sympozjium Chirurgii Kolana, Artroskopii i Medycyny Sportowej, Czarna, 13-15 lutego 2009

Krzysztof Lipecki, Bartosz Rutowicz, Zbigniew Witkowski:
Próba oceny zdolności kinestetycznego różnicowania u piłkarzy nożnych na różnych etapach zaawansowania sportowego w świetle symetrii – asymetrii ruchów”. 
Gry zespołowe w wychowaniu fizycznym i sporcie , Team Games in Physical Education and Sport , pod redakcją Stanisława Żaka, Michała Spiesznego, Tomasza Klocka, Kraków 2005

Bartosz Rutowicz, Krzysztof Lipecki, Leszek Bednarski:
Porównanie poziomu wybranych zdolności motorycznych oraz cech morfologiczno-strukturalnych
u wysokowykwalifikowanych 14 i 15-letnich piłkarzy nożnych
”. 
Gry zespołowe w wychowaniu fizycznym i sporcie , Team Games in Physical Education and Sport , pod redakcją Stanisława Żaka, Michała Spiesznego, Tomasza Klocka, Kraków 2005

Bartosz Rutowicz, Elżbieta Mirek, Wiesław Chwała:
Wpływ ćwiczeń metodą PNF na wzorce zmian długości wybranych mięśni antagonistycznych stawu biodrowego
u chorych z chorobą Parkinsona
”. 
Fizjoterapia 2006, 14, 1.

Bartosz Rutowicz, Wiesław Chwała, Elżbieta Mirek:
Wybrane wyznaczniki chodu w obrębie miednicy u chorych z chorobą Parkinsona usprawnianych metodą PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation)”. 
Fizjoterapia 2006, 14,1.